På svenska

Jag är en 30-årig energisk Helsingfors-född ung man, som redan har skaffat mycket erfarenhet inom olika branscher. Jag har god samarbetsförmåga och är människonära till min karaktär. Till min karaktär är jag en samarbetskunnig och människonära mångsysslare som vill föra även svåra saker framåt med stil. Oberoende av min ringa ålder har jag en vidsträckt och mogen syn på saker, och kan ta hänsyn till saker som gäller behov som människor av olika åldrar har. Jag respekterar finska värden och är intresserad av att främja ett gemensamt gott. Man måste kunna diskutera och vara av annan åsikt – och samtidigt ta andras åsikter i beaktande.

Jag har en stark ekonomisk utbildning och många års erfarenhet av att klara mig bra i affärslivet. Jag känner räddningsbranschen och vill erbjuda min kompetens till min hemstads godo. Att satsa på räddningsverksamheten är ytterst viktigt.

Ett ytterst viktigt tema just nu är att bevara trygghetskänslan i vår huvudstad. Vi måste alla kunna röra oss i lugn och ro i vår hemstad oavsett tiden på dygnet. Jag vill att vi också i fortsättningen kan röra oss tryggt i Helsingfors och bo här trygga.

Boendekostnaderna har stigit radikalt. Det krävs sparande och kapital för att kunna skaffa en egen bostad, vilket tvingar en att bo på hyra. I nuläget är det utmanande att hitta en bostad med rimlig hyra, samtidigt stiger tomthyrorna på ägarbostäder. De unga vuxna har svårt att hitta en bostad till rimlig pris. Även de äldre har svårt att få pensionen räcka till hyran.

Teman

Ett tryggt Helsingfors

Hyresboende till förmånligt pris och rimliga tomthyror oberoende av boendeform.

Helsingfors behöver ett livligt näringsliv och nya arbetsplatser.