Sebastian Franckenhaeuser

Jag är bestämd and energisk Helsingfors-född man, som redan har skaffat mycket erfarenhet inom olika branscher. Jag har god samarbetsförmåga och är människonära till min karaktär. Till min karaktär är jag en samarbetskunnig och människonära mångsysslare som vill föra även svåra saker framåt med stil.

Jag har en vidsträckt och mogen syn på saker, och kan ta hänsyn till saker som gäller behov som människor av olika åldrar har. Jag respekterar finska värden och är intresserad av att främja ett gemensamt gott. Man måste kunna diskutera och vara av annan åsikt – och samtidigt ta andras åsikter i beaktande.

Sebastian Franckenhaeuser
Sebastian Franckenhaeuser

Jag har en stark ekonomisk utbildning och många års erfarenhet av att klara mig bra i affärslivet. Jag känner räddningsbranschen och vill erbjuda min kompetens till min hemstads godo. Att satsa på räddningsverksamheten är ytterst viktigt.

Ett ytterst viktigt tema just nu är att bevara trygghetskänslan i vår huvudstad. Vi måste alla kunna röra oss i lugn och ro i vår hemstad oavsett tiden på dygnet. Jag vill att vi också i fortsättningen kan röra oss tryggt i Helsingfors och bo här trygga.

TEMAN
  • Kommunal skatt ska beräknas

  • Ett tryggt Helsingfors

  • Körning är ett trasnportsätt bland annat. Jag är inte för stadsboulevarder eller trängselavgifter

  • Helsingfors behöver ett livligt näringsliv och nya arbetsplatser.