Teemat

Kunnallisvero ja maahanmuuton kustannukset

Kunnallisveroa tulee Helsingissä alentaa. Keskituloisen palkasta jäisi näin noin 329 euroa enemmän käteen.

Laittomasti maassa olevien laajennettua palvelupakettia tulee leikata. Myös tulkkipalveluita tulee karsia. Maahanmuuttokustannuksissa tulee muutenkin säästää kaikin mahdollisin keinoin.

Sebastian Franckenhaeuser
Sebastian Franckenhaeuser
Turvallinen Helsinki

Yksi tämän hetken tärkeimmistä teemoista on turvallisuuden tunteen säilyttäminen pääkaupungissa. Meidän kaikkien pitää saada liikkua kotikaupungissamme rauhassa vuorokaudenajasta riippumatta. Haluan taata, että turvallinen liikkuminen ja asuminen säilyvät Helsingissä.

Pelastustoiminnan hyvän tason ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää. Pelastustoimintaa tulee kehittää ja turvallisuutta parantaa muun muassa asuintalojen omavalvontaan panostamalla.

Sebastian Franckenhaeuser
Sebastian Franckenhaeuser
Hiilineutraaliustavoitetta ei tule edistää sokeasti

Hiilineutraalisuuden osalta kannattaa tehdä asioita, jotka ovat järkeviä niin lyhyemmällä kuin pidemmällä aikavälillä. Hiilineutraali Helsinki 2035 ei saa olla mikään itseisarvo eikä sitä tulee edistää väkisin. Ihmisten täytyy jatkossakin saada asua lämpimissä asunnoissa ja lämmityksen hinta ei saa merkittävästi nousta. Vireä kaupunki tarvitsee myös liikennettä, jonka päästöjä ei voi leikata sumeasti.

Sebastian Franckenhaeuser
Sebastian Franckenhaeuser
Helsingin tulee taata terveellinen ympäristö elää

Helsingin kaupungin tulee panostaa home- ja sisäilmaongelmiin. Tämä koskee kaikkia kaupungin tiloja kouluista työpaikkoihin ja ihmisten asuntoihin. Sisäilmaongelmien kustannukset ovat korkeat ja jatkuvat läpi elämän. Päättäjien vastuulla on se, että ihmiset voivat elää turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Sisäilmaongelmiin on puututtava ja ne on korjattava välittömästi. Kaupunkilaisia ei tule altistaa sisäilmaongelmille.

Sebastian Franckenhaeuser
Sebastian Franckenhaeuser
Helsinki tarvitsee vireää elinkeinoelämää ja uusia työpaikkoja

Helsingin talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen on pääasiassa pienten ja keskisuurien yritysten varassa. Jotta uutta liiketoimintaa syntyisi, on pääkaupunkiseudun kuntien helpotettava yritystoiminnan aloittamista. Tämä edellyttää kannustavaa ja innovaatiomyönteistä toimintaympäristöä sekä infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittämistä.

Helsingissä on tyhjää toimistotilaa 1,2 miljoonaa neliömetriä, joista kaupunki voisi tarjota ilmaisia toimitiloja startup-yrityksille. Uudet yrittäjät tarvitsisivat paikan, jossa he voivat aloitella toimintaa ja rekrytoida henkilökuntaa ennen kuin omat toimitilat löytyvät. Kaupungin kustannuksella voitaisiin myös järjestää aloitteleville yrittäjille kokeneemman yrittäjän mentorointia. Kilpailukykyisellä elinkeinoelämällä on vahva vaikutus talouteen ja Helsinki tarvitsee vahvan ja terveen talouden tulevaisuudessakin. Myös lupa-asioiden hoitoa pitäisi helpottaa ja lupamaksuja keventää.

Sebastian Franckenhaeuser
Sebastian Franckenhaeuser